Hoe verbeter je snel en winstgevend de condities van huidige contracten: 4 stappen

Hoe verbeter je snel en winstgevend de condities van huidige contracten: 4 stappen

Hoe verbeter je snel en winstgevend de condities van huidige contracten: 4 stappen

Afspraken die samenwerkende partijen met elkaar maken, worden in contracten vastgelegd. Aangezien contracten vaak voor langere tijd gelden, is het niet altijd mogelijk om condities tussentijds aan te passen. Tóch kun je de condities van je lopende contracten verbeteren.

Organisaties hebben vaak te maken met een grote hoeveelheid contracten. Het opstellen van deze overeenkomsten is gespecialiseerd werk, op basis waarvan wederzijdse rechten en plichten ontstaan tussen de betrokken partijen. Op basis van een vier stappenplan kun je de condities van huidige contracten snel verbeteren. Besparingen op facilitair gebied komen rechtstreeks ten goede aan de winstgevendheid van je organisatie.

Stap 1: Huidige situatie

Een allereerste stap om de condities van huidige contracten te verbeteren, is om een helder en compleet beeld van de huidige situatie te krijgen. Door middel van invoering van contractbeheer tools kun je de huidige contracten inventariseren en beoordelen. Hiermee creëer je ook inzicht of de afspraken met je leveranciers wel nagekomen worden zoals afgesproken en of de kwaliteit van de contracten en geleverde producten of diensten nog op een voldoende hoog niveau is. 

Stap 2: Verbetervoorstel

Op basis van de huidige situatie en een duidelijk overzicht van bedrijfsprocessen rondom contractmanagement kunnen vaak al eerste verbeteringen worden gemaakt. Pas wanneer je een proces inzichtelijk en visueel hebt gemaakt, zie je waar onnodige of redundante taken worden uitgevoerd.

Ook met behulp van marktonderzoek krijg je meer inzicht in specifieke markten, voor bijvoorbeeld energie, verzekeringen of boodschappenservice. Als je in staat bent om verbeteringen door te voeren in je processen en contracten op basis van trends en ontwikkelingen in de markt, kun je al snel voor meer winstgevendheid zorgen.

Stap 3: Uitvoering

In een volgende stap kun je bepaalde condities en afspraken uitonderhandelen, afspraken aanscherpen of bekijken of er eventueel mogelijkheden zijn voor collectiviteitsvoordelen. De verbetervoorstellen die je in de tweede stap hebt uitgezocht, kunnen geïmplementeerd worden in je organisatie.

Het is belangrijk dat er processen rondom inkoop en het managen van contracten in je organisatie worden vastgelegd en dat er verantwoordelijkheden worden toegekend. Dit is een belangrijke stap in het professionaliseren van inkoopmanagement.

Stap 4: Betrokkenheid

Contractmanagement is geen eenmalige oefening. Het is belangrijk dat er een lange termijn commitment voor het op een efficiënte en effectieve managen van inkoop en contracten wordt gemaakt. Door contractmanagement in de organisatie te verankeren, kan er controle op uitvoering en facturatie plaatsvinden, kunnen evaluatiegesprekken worden gevoerd en kunnen bedrijfsprocessen rondom contractmanagement op een continue basis worden verbeterd.

Ben jij ook benieuwd hoe je op een snelle manier een verbeterslag kunt maken over jet inkoopbeleid en contractmanagement? Wil je weten hoe je kosten kunt besparen en de winstgevendheid van je onderneming op korte termijn kunt vergroten?

AddContract zorgt volledige ontzorging op het gebied van contractmanagement, zodat je inzicht in en controle krijgt over je inkoopkosten. Geen onverwachte of onnodige kosten, aangezien we werken op basis van No Cure No Pay. Ook benieuwd of je binnen jouw onderneming kunt besparen op inkoopkosten?

AddContract voor jouw organisatie? Laten we het gesprek aangaan!

Met AddContract heb je weer controle over je contractmanagement!